Grci i 1, 3, 4… Ne dajte se zbuniti !

Čućete Grke da masovne govore στις μία (u jedan sat), što je pogrešno, jer je u pitanju broj 1, koji je u jednini, pa se ne može upotrebiti član za množinu. Ispravno je reći στη μία (i στη μιάμιση). Za sve druge brojeve koriste se predlog i član u množini → στις δυο, στις τρεις, στις πέντε… ::::::::::::::::::: Isto tako imaju “problem” u nekim situacijama sa brojevima 3 i 4, kada im dodaju polovinu ☺ Pa će reći στις τρεισίμισι (u 3.30) ALI στις τεσσεράμισι (u 4.30), što je POGREŠNO, jer je sati u 4 bilo τέσσερις, pa posle pola sata broj 4 ne može promeniti rod 🙂 Znači ispravno je reći → στις τρεισήμισι, στις τεσσερισήμισι (ova im je reč smešna i previše komplikovana

» Read more

Ko kaže da ne zna grčki?

🙂 ambis = άβυσσος, η akademija = ακαδημία, η akne = ακμή, η aerodrom = αεροδρόμιο, το alegorija = αλληγορία, η alergija = αλλεργία, η ambrozija = αμβροσία, η amnezija = αμνησία, η amfiteatar = αμφιθέατρο, το amfora = αμφορέας, ο anemija = αναιμία, η anestezija = αναισθησία, η analogija = αναλογία, η analiza = ανάλυση, η anarhija = αναρχία, η  anatema = ανάθεμα, το anatomija = ανατομία, η anđeo = άγγελος, ο anomalija = ανωμαλία, η antagonizam = ανταγωνισμός, ο antipatičan = αντιπαθητικός apokalipsa = αποκάλυψη, η apostol = απόστολος, ο apostrof = απόστροφος, η arheologija = αρχαιολογία, η arhipelag = αρχιπέλαγος, το arhitekta = αρχιτέκτονας, ο/η aristokrata = αριστοκράτης, ο aroma = άρωμα, το azbest = ασβέστης, ο astma

» Read more

Malakas:)

Šta znači i kako se koristi.. * Reč μαλάκας vodi poreklo od reči μαλακία, koja se na starogrčkom koristila za masturbiranje, ali je značila i – slabost, nejakost, zatupljenost, mekanost, popust današnjeg μαλακός, pa je u stvari malakas bio mlakonja, zatupljen, budalast. Danas je Grci koriste kada hoće nekoga da uvrede, kao što se u srpskom koriste “budala”, “kreten”, “seronja” i “drkadžija” (kada ih pitate obično će vam prevesti na engleski kao – jerk, jackass, asshole). Koriste se i varijante “μαλακισμένος” i “μαλακάκος”, a u ženskom rodu “μαλάκω” i “μαλακισμένη”. ******** Ako žele da naglase da je neko baš malakas, onda će reći πόσο μαλάκας είσαι ili είσαι και πολύ μαλάκας ili da je ένας μαλάκας και μισός (kreten na

» Read more

Grčki alfabet = molitva Suncu

Nedavno je otkriveno da raspored slova u grčkom alfabetu uopšte nije slučajan, jer se iza naziva slova krije prastara molitva bogu Sunca. Al (Pojmljivo Sunce), ti koji si Svetlost, dođi na Zemlju! I ti, El (Vidljivo Sunce), baci svoje zrake na zemlju (materiju) koja gori (koja se nalazi u stanju ključanja)! Neka se stvori podloga (kopno), da mogu sva Ego (mi, bića na Zemlji) da žive, da postoje i da stoje na pulsirajućem tlu. Neka ne zavlada Noć, koja je mikro (najmanje od nas) i garež od vatre, neka se zakopa u ključalu zemlju (materiju). I neka se razvije Duša, koja je megisto (najviše od nas), najznačajnije od svega.

» Read more
1 2 3 4