Nepravilni glagoli

  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ  ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
  είμαι  ήμουν*  θα (να) είμαι            /
  κάνω  έκανα*  θα κάνω    κάνε/κάντε
  έχω  είχα*  θα έχω    έχε/έχετε
  ξέρω  ήξερα*  θα ξέρω             /
  θέλω  θέλησα/ήθελα  θα θελήσω            /
  περιμένω  περίμενα*  θα περιμένω περίμενε / περιμένετε
 καταλαβαίνω  κατάλαβα  θα καταλάβω κατάλαβε/καταλάβετε
  λέω  είπα  θα πω    πες/πείτε (πέστε)
  βλέπω  είδα  θα δω    δες/δείτε (δέστε)
  πηγαίνω  πήγα  θα πάω    πήγαινε/πηγαίνετε
  έρχομαι  ήρθα  θα έρθω    έλα/ελάτε
  γίνομαι  έγινα  θα γίνω    γίνε/γίνετε
  φεύγω  έφυγα  θα φύγω    φύγε/φύγετε
  μένω  έμεινα  θα μείνω   μείνε/μείνετε
  παίρνω  πήρα  θα πάρω    πάρε/πάρτε
  φέρνω  έφερα  θα φέρω    φέρε/φέρτε
  δίνω  έδωσα  θα δώσω    δώσε/δώστε
  στέλνω  έστειλα  θα στείλω    στείλε/στείλτε
  αρέσω  άρεσα  θα αρέσω            /
  τρώω  έφαγα  θα φάω    φάε/φάτε
  πίνω  ήπια  θα πιω    πιες/πιείτε
  ακούω  άκουσα  θα ακούσω    άκουσε/ακούστε
  μαθαίνω  έμαθα  θα μάθω    μάθε/μάθετε
  βρίσκω  βρήκα  θα βρω  βρες/βρείτε (βρέστε)
  ανεβαίνω  ανέβηκα  θα ανέβω    ανέβα/ανεβείτε
  κατεβαίνω  κατέβηκα  θα κατέβω    κατέβα/κατεβείτε
  βάζω  έβαλα  θα βάλω    βάλε/βάλτε
  βγάζω  έβγαλα  θα βγάλω    βγάλε/βγάλτε
  μπαίνω  μπήκα  θα μπω μπες/μπείτε (μπέστε)
  βγαίνω  βγήκα  θα βγω    βγες/βγείτε
  καίω  έκαψα  θα κάψω    κάψε/κάψτε
  κλαίω  έκλαψα  θα κλάψω    κλάψε/κλάψτε
  φταίω  έφταιξα  θα φταίξω                   /
  πέφτω  έπεσα  θα πέσω    πέσε/πέστε
  πλένω  έπλυνα  θα πλύνω   πλύνε/πλύν(ε)τε
  κάθομαι  κάθισα/έκατσα  θα καθίσω/
κάτσω
κάθισε(κάτσε)/καθίστε
  παθαίνω  έπαθα  θα πάθω                   /
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.