Perfekat, pluskvamperfekat, svršeni futur

PERFEKAT/ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

(koristi se za radnju u prošlom vremenu, koja je kratko trajala i nije određeno kada se tačno desila. uglavnom uz priloge ποτέ, ήδη, ακόμα)

Za OBE KONJUGACIJE gradi se od: prezenta pomoćnog glagola έχω (kroz sva lica) + 3. lica jednine futura trenutnog (bez θα!)

→ έχω διαβάσει (pročitao/la sam), έχεις γράψει (napisao/la si), έχει ταξιδέψει (putovao/la je), έχουμε μιλήσει (pričali smo), έχετε αργήσει (zakasnili ste), έχουν ακούσει (čuli su)

**********

PLUSKVAMPERFEKAT/ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

(koristi se za radnju koja je kratko trajala u prošlosti, a desila se pre neke druge radnje)

Za OBE KONJUGACIJE gradi se od: prošlog vremena pomoćnog glagola έχω (είχα) + 3. lica jednine future trenutnog (bez θα!)

→ είχα διαβάσει, είχες γράψει, είχε ανοίξει, είχαμε μιλήσει, είχατε αργήσει, είχαν ακούσει

(bio/la sam pročitao/la, bio/la si napisao/la, bio/la je otvorio/la, bili smo pričali, bili ste zakasnili, bili su čuli)

**********

SVRŠENI FUTUR/ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

θα + PERFEKAT → θα έχω τελειώσει, θα έχω αρχίσει, θα έχω πάρει, θα έχω φύγει.. (Μέχρι την Τετάρτη θα έχω τελειώσει όλες τις δουλειές
Μέχρι να έρθεις εσύ εγώ μάλλον θα έχω φύγει)

 

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.