Izreke i poslovice

Αρχή ήμισυ παντός = Početak je sredina svega

Γηράσκω σ’ αεί πολλά διδασκόμενος = Čovek se uči dok je živ

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα = Znam da ništa ne znam (Sokrat)

Ενός κακού μυρία έπονται = Nesreća nikad ne dolazi sama

Ερρίφθη ο κύβος = “Kocka je bačena”

Κράτος εν κράτει = Država u državi
(lat: imperium in imperio)

Μάχαιραν δώσεις, μάχαιραν λαμβάνεις = Ko se mača lati, od mača i strada

Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης = Ne presuđuj dok ne čuješ obe strane

Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε = Ne sudite da vam ne bude suđeno

Μη σπεύδε λαλείν = Ispeci pa reci

Μολών λαβέ! = Dođi i uzmi ih! (Čuvena fraza Spartanskog kralja Leonide upućena Kserksu, u bitci kod Termopila)

Νους υγιής εν σώματι υγιεί = U zdravom telu zdrav duh
(lat: mens sana in corpote sano)

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω = Ko je bezgrešan neka prvi baci kamen

Ο γέγονε, γέγονε = Šta je bilo, bilo je

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον = Ništa se pod suncem ne može sakriti

Πάντα ρέι = Sve teče

Πας μη Έλλην βάρβαρος = Svaki negrk je varvarin

Περί ορέξεως ουδείς λόγος = O ukusima ne treba raspravljati

Σπεύδε βραδέως = Požuri polako
(lat: festina lente)

Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον = Sudbinu je nemoguće izbeći

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.