Škola

Nekoliko zanimljivih podataka u vezi sa školovanjem u Grčkoj

 • U Grčkoj se u školu ne kreće 01., već 11. septembra (ako je radni dan).
  Na taj dan odlazi se do škole po knjige, koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) i besplatne su, a to je i dan kada svaku školu poseti sveštenik koji je osvešta i blagosilja nastavnike i učenike za dobar početak i uspešnu školsku godinu.
  ::::::::::
 • Zanimljivo je da se u grčkim školama tokom cele godine svakog dana pre prvog časa, svi učenici i nastavnici okupe na grupnoj molitvi „Oče naš“ u dvorištu škole.
  Ako vremenske prilike to ne dozvoljavaju, svaki razred u svojoj učionici izgovori molitvu.
  ::::::::::
 • U osnovnu školu se polazi sa 6 godina, a grčki sistem je malo drugačiji od našeg, pa prvostepeno obrazovanje (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) obuhvata predškolsko (προσχολική εκπαίδευση) i osnovnu školu (δημοτικό σχολείο) koja traje 6 godina. Sledi gimnazija (γυμνάσιο) koja je obavezna i traje još 3 godine, a nakon nje licej (λύκειο) – stručna škola, koja isto toliko traje ali nije obavezna i preduslov je za upis na studije (σπουδές). Kada se završe ove dve škole smatra se da ste stekli drugostepeno obrazovanje (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
  Trećestepeno obrazovanje (τριτοβάθμια εκπαίδευση) podrazumeva završetak studija, a za ulazak na fakultet (σχολή) polažu se prijemni ispiti (πανελλήνιες εξετάσεις) na kraju svake školske godine.
  ::::::::::
 • Takođe je zanimljivo OCENJIVANJE (βαθμολογία) u Grčkoj.
  Naime, prema novom zakonu,  do 6. razreda deca ne dobijaju ocene u vidu brojeva, već slova A, Β, Γ, pri čemu alfa označava odličan uspeh.
  U nastavku školovanja ocenjuju se brojevima od 1 do 20 /ocena za prolaz je 10/, pa kad završe školu na svedočanstvu (απολυτήριο) im stoji prosek (μέσος όρος), a to može biti na primer 17 🙂
  Na fakultetima ocene su kao i kod nas od 5 do 10 /dobar (καλώς) je 5-6,4, vrlo dobar (λίαν καλώς) 6,5-8,4, a sve preko 8,5 smatra se odličnim uspehom (άριστα).
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.