Most u Arti – legende

Ne postoji opevaniji most u Grčkoj, niti građevina za koju se vezuje više legendi, od MOSTA U ARTI.
Prema predanju most je građen u 17. veku u vreme kada je Arta postala prestonica Epirske despotovine.
Turci su tražili od meštana da im pomognu u gradnji mosta preko reke Arahtos, na šta su mnogi pristali, verujući da će time ostvariti bolji položaj ili bilo kakvu vrstu povlastica. Međutim kada su saznali da se most gradi samo da bi ogromna vojska prešla preko njega i nastavila sa osvajanjima, počeli su danju da grade, a noću da ruše sve što bi prethodno sagradili. Kada su Turci pitali zašto se toliko kasni sa gradnjom, meštani su, u nadi da će to odvratiti Turke od prvobitne ideje, odgovorili da je mesto ukleto. Međutim, to je samo razljutilo upravitelja, koji je čuvši to, uhapsio glavnog među njima, a njegovu ženu uzidao u temelje mosta (čest motiv žrtvovanja u pesmama naroda jugoistočne Evrope). Tada su radnici, strahujući za svoje živote sagradili most, proklinjući Turke i moleći se da što pre dođe trenutak oslobođenja (narodna grčka pesma “Most u Arti”).
Na istočnoj strani reke Arahtos, pored ovog kamenog mosta postoji drvo platana pod kojim je, prema legendi, često sedeo Ali Paša, jer je odatle imao najbolji pogled na Grke koje je osudio na smrt vešanjem.
😔😨😥
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.