Dorski, jonski i korintski stub

U arhitekturi antičke Grčke preovlađuju 3 tipa, odnosno stila stubova, koji se najviše razlikuju po kapitelu, najvišem delu stuba. 🏛

DORSKI stub je najstariji i najjednostavniji. Nastao je u 7. veku pre nove ere i koristio se u gradnji hramova u kontinentalnom delu Grčke i na zapadu. Najpoznatiji hramovi koje krase stubovi u dorskom stilu su Partenon na Akropolju i Zevsov hram u Olimpiji.
Na istoku, u Joniji, na obalama Egejskog mora, u 6. veku p.n.e. nastao je JONSKI stub, tanji i elegantniji od dorskog, sa kapitelom ukrašenim spiralama. Ovaj stil korišćen je u gradnji Hrama Atine Nike i Erehtejona na Akropolju, i hrama posvećenog boginji Artemidi u Efesu, jednog od 7 čuda starog sveta. Jonski stub ponovo je uveden u arhitekturu u 18. veku, pa se danas može videti na mnogim građevinama modernog doba.
Treći stil je nastao u 5. veku pre nove ere i zove se KORINTSKI. To je najprefinjeniji i najbogatiji stub, koji u svojoj osnovi ima jonski stub, ali mu je kapitel dekorisan listovima mediteranske biljke akantus. Prema jednom mitu, osmislio ga je vajar Kalimahos, kada je na grobu jedne devojčice u Korintu, ugledao korpu s igračkama iznad koje je stajala kockasta ploča. Ploča je obrasla akantusom i taj prizor ga je inspirisao da na takav način ukrasi kapitel stuba.

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.