Helios, Selena i Eos

HELIOS je bio bog i personifikacija Sunca. Imao je zlatnu kosu i krunu od sunčevih zraka. Živeo je na istočnoj obali Okeana, u palati od zlata, iz koje je svako jutro izlazio sa zlatnim kočijama u koja su bila upregnuta 4 krilata konja, i putovao preko nebeskog svoda dajući svetlost, toplotu i život zemlji i svim njenim bićima.

Njegova sestra SELENA je bila boginja i personifikacija Meseca, devojka magične lepote s bakljom u ruci, i polumesecom na glavi. Prema mitologiji, ona se svake večeri kupa u Okeanu, a potom oblači svetlucavu haljinu i penje se u svoje srebrne kočije, koje vuku dva konja ili bika, kako bi putovala nebom praveći pun krug, kao i njen brat Helios.

U samu zoru, pre izlaska sunca, svakog dana iz Okeana izranja Heliosova i Selenina sestra EOS, boginja i personifikacija Zore, koja donosi svetlost dana. Eos je prelepa i blistava devojka, obučena u haljine boje šafrana, koja obilazi zemlju na kolima sa belim ili ružičastim konjima.

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.