Definicija pridevi

 

Pridevi su promenjive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliže je određuju, tj označavaju neku njenu osobinu. Sa imenicom uz koju stoje slažu se po rodu, boju i padežu.

Poređenje prideva, ili komparacija, je promena prideva po stepenu osobine.

Ako se pridevom samo iskazuje osobina nekog bića ili predmeta, onda je pridev u obliku koji se naziva POZITIV.
Ukoliko se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta jače izražena u odnosu na istu osobinu nekog drugo biće ili predmet sa kojim se poredi, onda je pridev u obliku koji se naziva KOMPARATIV.
Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta najjače izražena u odnosu na istu osobine svih drugih bića i predmeta sa kojima se poredi, kažemo da je pridev u obliku koji se naziva SUPERLATIV.

 

 POZITIV


Predmeti u prvom razredu su laki.

 

   KOMPARATIV


Predmeti u prvom razredu su lakši od predmeta u drugom razredu.

                                                                   

SUPERLATIV


Predmeti u prvom razredu su najlakši od predmeta svih razreda gimnazije.

APSOLUTNI SUPERLATIV


Argumenti su mu bili savršeno jasni (da jasniji ne mogu biti)

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.