Rečnik pontski

αγούρ dečak, dečko άγρα divlja αγροικώ shvatam αδά ovde, tu αδακά ovde, tu αδράχτ’ vreteno Αεργίτες novembar αερόπον vetrić, povetarac αέτς tako αζπάρια kapija αιγίδ koza αΐκος takav αϊτέστε hajde, hajdete ακειαπές tamo unutra ακεκά tamo άλας, αλάτ so αλαχτόρι petao άλειμμαν životinjska mast αλικόν slano άλλτς druge, ostale αλουκές drugde Αλωνάρτς avgust άμα ako, međutim άμον kao αναγνώριμος nepoznat αναλία klompe άναλον neslano αναμένω iščekujem ανασκάφτω optužujem ανασπάλω zaboravljam αναστορώ sećam se, prisećam, pamtim άναυα bez αναχάπαρα iznenada άντα kad αντιφέρκουμαι εναντιώνομαι αντράφλομ dever αντρίζω udajem se αξινάρ sekira αούτο to απαδακές odavde απάν gore, iznad, na απές u απόθεν odakle απολέκω ostavljam, napuštam απονεγκάσκουμαι odmaram se αποτενύ ubuduće απράναν nedavno Απρίλτς april αραεύω tražim, tragam αργεύω kasnim άρκον

» Read more

Karakteristike

PONTSKI Grci, ili Romeji (kako sami sebi nazivaju) etnička su grupa sastavljena od Grka sa obale Crnog Mora i Ponta. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Lozani 1923. koji je podrazumevao razmenu stanovništva između Grčke i Turske, hrišćanski Pontijci prognani su u Grčku, dok su muslimani ostali na svojim vekovnim ognjištima. Danas ih oko 2.5 miliona živi u svetu (Ukrajini, Gruziji, Rusiji, Kazahstanu..), u Grčkoj oko 400 hiljada, a u Turskoj je ostalo svega  5 hiljada. Iako su tokom 20. veka uglavnom kao svoj jezik prihvatili novogrčki i ruski, trude se da sačuvaju i tradicionalni pontski dijalekt.   Osnovne karakteristike Sačuvan je stari izgovor glasova i i e, na primer: πεγάδιν →  πηγάδι, κεπία → κήποι, εμέτερον → ημέτερον Sačuvan je

» Read more