Česte greške/Συχνά λάθη

1. απλώς znači – samo, a απλά znači – jednostavno, na jednostavan način 2. αμέσως = odmah, a άμεσα = neposredno 3. το λάθος, ALI λανθασμένη γνώμη A NE  λάθος γνώμη 4. Μικρά Ασία, Ερυθρά Θάλασσα 5. τριάμισι χρόνια, ALI τρισήμισι ώρες! NE η ώρα είναι τεσσεράμισι, έμεινα εκεί τρισήμισι χρονια 6. διεθνής, του/της διεθνούς! 7. Οι ευχές μου σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα A NE σε όλους όσους 8. ασχολούμαι → ασχολούμουν A NE ασχολιόμουν 9. glagolski prilog sadašnji → A konjugacija -οντας (κάνοντας) B konjugacija → ώντας (μιλώντας) 10. όσον αφορά (što se tiče), A NE όσο αναφορά 11. π.μ. (=προ μεσημβρίας), μ.μ. (=μετά μεσημβρίαν) 12. π.Χ. (=προ Χριστού), μ.Χ. (=μετά Χριστόν). 13. ό,τι καλύτερο! A NE ότι

» Read more

Pravila pisanja/Ορθογραφικοί κανόνες

Imenice muškog, ženskog i srednjeg roda koje se u nominativu završavaju na OS, uvek imaju omikron (φίλος, οδός, λάθος) Izuzetak: η Κως (ostrvo Kos) Isto važi za prideve u muškom (καλός) i u srednjem rodu (καλό) ali PRILOZI imaju omegu → καλώς, ακριβώς, αεροπορικώς, διεθνώς.. Slovo I u ženskom rodu – član ήτα → η, της, την, u nominativu množine οι, a u akuzativu množine → τις Postoje imenice ženskog roda koje se završavaju na -ω, i to su uglavnom starogrčka imena → Ηρώ, Μυρτώ, Σαπφώ.. + ηχώ, πειθώ.. Imenice srednjeg roda imaju nastavak O (uvek omikron) → βιβλίο, όνειρο.. Imenice srednjeg roda na I imaju ili jotu (većina) ili ipsilon → παιδί, αγόρι/βράδυ, δάκρυ Glagoli se u prezentu aktiva

» Read more