Sir

Pre 4.000 godina Stari Grci koristili su mleko i sir, ne samo u ishrani, već su ih prinosili u čast bogova.

Grčka najpoznatija i najpopularnija vrsta sira – FETA, već hiljadama godina povezuje mediteransku kuhinju sa ostatkom sveta.

Prema grčkoj mitologiji kiklop Polifim prvi je proizvodio fetu, a spominje je i Homer u svom epu “Odiseja”.

Feta se proizvodi isključivo od ovčjeg ili mešavine ovčjeg i kozjeg mleka, pri čemu kozje ne sme da premašuje 30%. Zajedno je, sa ostalim grčkim sirevima, 1996. godine registrovana i zaštićena od strane Evropske Unije, a jedan je od proizvoda čiji se kvalitet neprestano poboljšava zahvaljujući spoju tradicije i tehnologije. Danas se proizvodi na skoro celoj teritoriji Grčke, a najpoznatiji krajevi po proizvodnji i izvozu su: Epir, Tesalija, Centralna Grčka i Makedonija.
Prvi izvoz fete zabeležen je 1904. godine.

  • Poznato je da Francuzi imaju najviše vrsta sireva, ali manje je poznato da su GRCI PRVI PO KONZUMIRANJU SIRA, sa čak 23kg po glavi stanovnika godišnje (Francuzi 22kg).
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.