Šume

Četvrtina Grčke (25,4%) prekrivena je ŠUMAMA, dok druge zelene površine zauzimaju čak 23,9% zemlje. 🌳💚
Po šumskom bogatstvu Grčka je svrstana na 4. mesto u Evropi, a najveća grčka šuma, ELATIA, nalazi se u oblasti Drama na severoistoku zemlje. U njoj raste 700 biljnih vrsta, od kojih je veliki broj retkih i endemskih, a od drveća su najzastupljeniji hrast, bukva, smreka, kedar, javor, bor i kesten, čija su neka stabla dostigla visinu od čak 65 metara.
Životinje koje nastanjuju grčke šume su: vuk, šakal, lisica, medved, jazavac, jelen, veverica, divlja svinja, zec, vidra, jež, orao, soko, sova, detlić, kukavica, jarebica…
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *