Karakteristike, pravila

Kritski je dijalekt koji se danas, osim na Kritu, govori na obalama Male Azije gde su se kritski muslimani nastanili 1923. godine.
U poznom srednjem veku dijalekat ostrva razvio se u govorni jezik koji je izražen kroz poeziju, kritsko pozorište i narodne pesme – mantinade.

Osnovne karakteristike ovog dijalekta u odnosu na novogrčki su:

 • U kritskom dijalektu nenaglašeni tipovi ličnih zamenica mogu se naći pre ili posle glagola, u skoro bilo kojoj situaciji, za razliku od grčkog jezika i katarevuse, pa se tako može čuti: κατέχω το, γρικώ ντου..
 • Aorist glagola umesto  –σα, kao u savremenom grčkom jeziku, dobija nastavak –ξα: ρώτηξα. Isto važi i za futur trenutni: θα ρωτήξω
 • U kritskom dijalektu u glagolima κλαίω, τρώω sačuvano je γ → τρώγω, κλαίγω..
 • Rečima koje se završavaju na -ριο ili -ρια, dodaje se gama između ρ i ι, na primer: χωργιό, ποτήργια
 • Nastavak glagola na –ευω pretvara se u εβγω, pa će tako biti:  πιστέβγω, γυρεύβγω
 • Ukoliko se posle  σας ili αν nađe glagol koji ne počinje samoglasnikom, glagolu se dodaje ε, pa će tako umesto na primer – σας δίνω reći→ σας εδίνω
 • Mnogi tipovi genitiva helenističkog perioda preživeli su do danas i mogu se naći u katarevusi i novogrčkom. Na primer na kritskom ćemo reći opisno → η γεύση από το αίμα, a ne η γεύση του αίματος.
 • Za razliku od novogrčkog, u kritskom završno –ν dobijaju članovi, zamenice i prilozi, samo kada reč koja sledi počinje vokalom, nezavisno od toga koji su rod i vrsta u pitanju. Pa će tako Krićani reći των ανθρώπω, όλω τω χωργιώ.. Kod veznika σαν, izostavljaju ν ako se iza nađe suglasnik → σα κουτέντα, σαν οψάργας..
 • Kod reči kojima poslednji slog počinje slovom τ, to τ se u množini pretvara u Θ, pa će tako Krićani umesto παλάτια reći παλάθια, umesto αλάτια –  αλάθια..
 • Kada se κ, γ, χ nađu ispred ε i ι, izgovaraju se kao ć, ž/đ i š
 • Ako se posle članova nađe imenica na κ ili π, ν iz člana se gubi i ispred već postojeće imenice dodaje se γ ili μ, pa će tako umesto την πέρδικα napisati τη μπέρδικα, a umesto τον κόσμο – το γκόσμο

                                              ☺

 

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.