Rotonda – Solun

ROTONDA (od latinskog „rotundus” = kružni) je u arhitekturi naziv za tip građevine na centralnoj kružnoj osnovi, a danas se taj termin koristi za tip malog centralnog svetilišta, tj crkvenog objekta iz ranog srednjeg veka.
Rotonda u Solunu je kružna građevina koja je nekada bila deo palate rimskog cara Galerija, izgrađena s ciljem da postane njegov mauzolej. U 4. veku car Konstantin pretvorio je u vizantijski hram, zatim je tokom turske okupacije pretvorena u džamiju (kada je dodat minaret), a nakon oslobođenja Soluna 1912. godine, posvećena je Svetom Georgiju.
Nalazi se na Antičkom trgu u srcu grada, iza Trijumfalne kapije/Kamare i najstarija je crkva u Solunu. Kao starohrišćanski i vizantijski spomenik od kulturnog značaja zaštićena je od strane UNESCO. 💒

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.