Zejtinlik

Brdo ZEJTINLIK nalazi se u Solunu, iznad centra grada, u mestu Ambelokipi, a nazvano je po pijaci koja je tu postojala za vreme Otomanske okupacije, na kojoj se prodavalo ulje (zejtin).

+++

Od 1933. godine Zejtinlik je poznat kao „ta simahika” – savezničko groblje – sa posmrtnim ostacima 20.500 srpskih, francuskih, ruskih, italijanskih i engleskih vojnika koji su stradali u borbama i proboju Solunskog fronta u I Svetskom ratu.

+++

SRPSKO VOJNIČKO GROBLJE predstavlja centralni deo kompleksa na kome je sahranjen 7.441 ratnik, sa kapelom ispod koje se nalazi kosturnica i 10 parcela.
Za izgradnju mauzoleja, krstova i ploča korišćen je građevinski materijal iz Srbije, a oko groblja su posađeni čempresi sa Hilandara.

Čuvari srpskog groblja žive u kućici u sklopu groblja, a na Zejtinliku bivaju i sahranjeni.
Poslednjih 57 godina čuvar je Đorđe Mihailović koji s velikom ljubavlju i posvećenošću obavlja ovaj posao, za šta je odlikovan Ordenom srpske zastave i Ordenom Svetog Save.

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.