Ukidanje vize

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – Βίζα τέλος για Σερβία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως από καιρό αναμενόταν, πρότεινε σήμερα στο Συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης (βίζα) για τα ταξίδια των πολιτών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), του Μαυροβουνίου και της Σερβίας.

Η σημερινή πρόταση παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες των τριών χωρών να ταξιδεύουν στις χώρες Σένγκεν (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς επίσης η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία) με τα νέα βιομετρικά διαβατήρια.

BRISEL – Kraj viznog režima za Srbiju, BJRM, Crnu Goru

Evropska Komisija, kako se već neko vreme očekivalo, predložila je danas Savetu ministara Evropske Unije ukidanje vize za putovanja građana bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Današnji predlog pruža mogućnost građanima triju zemalja da putuju u zemlje Šengena (sve države-članice E.U., s izuzetkom Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, kao i Švajcarske, Norveške i Islanda), s novim biometrijskim pasošima.

«Η ΕΕ ανοίγει τις πόρτες τις στη Σερβία». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι σερβικές αρχές θα πρέπει, ως αντάλλαγμα να βελτιώσουν ορισμένους τομείς – κλειδιά για την ασφάλεια. Ειδικότερα η ΕΕ ζητά από τη Σερβία την έκδοση διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία, τη βελτίωση της φύλαξης των συνόρων, την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και τη συνεργασία των Αρχών με την Europol.

„Evropska Unija otvara vrata Srbiji“. Prema obaveštenju Komisije, srpske vlasti će morati, zauzvrat, da poboljšaju odrećene ključne oblasti koje se tiču sigurnosti. Posebno E.U. traži od Srbije izdavanje pasoša sa biometrijskim podacima, poboljšanje obezbeđenja na graničnim prelazima, borbe protiv ilegalnih migranata, organizovanog kriminala i korupcije, kao i saradnju sa vlastima Evropola.

Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2008, οι Σέρβοι πολίτες διευκολύνονται από τη συμφωνία με την ΕΕ για την απλοποίηση της έκδοσης βίζας, αναφέρει η Επιτροπή. Η συμφωνία αυτή προβλέπει χαμηλό κόστος έκδοσης βίζας για μια μεγάλη κατηγορία Σέρβων πολιτών (φοιτητές, αθλητές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, άτομα που ταξιδεύουν για λόγους υγείας και άτομα που επισκέπτονται συγγενικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε χώρες της ΕΕ).

Već od 1. januara 2008. srpskim građanima je olakšano zbog sporazuma sa E.U. o pojednostavljenju procesa izdavanja viza, navodi Komisija. Ovaj sporazum predviđa nisku cenu izdvanja viza za više kategorija srpskih građana (studente, sportiste, novnare, poslovne ljude, osobe koje putuju iz zdravstvenih razloga i osobe koje posećuju rođake koji borave u zemljama EU).

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.