Πάμε Χαβάη – Άλκηστις Πρωτοψάλτη

  ΠΑΜΕ ΧΑΒΑΗ ______________________ R E Č N I K ρόδα, η = točak άγχος, το = stres ακρίβεια, η – ακριβός = skupoća – skup χρέος, το = dug δάνειο, το – δανεικά, τα = pozajmica, zajam, kredit συνωστιμός, ο = gužva *το κινητό χτυπά/χτυπάει = zvoni telefon σίδερο, το – σιδερώνω = pegla (gvožđe) – peglam σκούπα, η – σκουπίζω = metla – čistim λαϊκή (αγορά), η = pijaca, tržnica Ο.Τ.Ε = Telefonija Δ.Ε.Η. = Elektrodistribucija *ξαπλώνω μπρούμυτα = ležim na stomaku κολύμπι, το – κολυμπάω = plivanje – plivam ρηχός – βαθύς = plitak – dubok *στα ρηχά/στα βαθιά = u plićaku – u dubini μαυρίζω = crnim αρπάζω – άρπαξα = otimam μπάντα, η = bend θαλάσσιο στρώμα,

» Read more

Απόψε θέλω να πιω – Χάρις Αλεξίου

  ΑΠΟΨΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΩ __________________ R E Č I: καπνός, ο – κάπνισμα, το – καπνίζω – καπνιστής = dim, duvan – pušenje – pušim – pušač παγίδα, η – παγιδεύω = klopka, zamka – hvatam u zamku συνέπειες, οι = posledice ξεφεύγω = oslobađam se, bežim όριο, το = granica εξομολόγηση, η – εξομολογητήριο, το – εξομολογούμαι = ispovest – ispovedaonica – ispovedam se λαχτάρα, η – λαχταράω = žudnja, čežnja – čeznem, žudim στάχτη, η = pepeo διαγράφω = brišem, gasim εξαφανίζομαι = nestajem, iščezavam        

» Read more

Λένε – Αντώνης Ρέμος

  Λ Ε Ν Ε   _________________________ R E Č N I K γυρίζω = vraćam (se), vrtim se, okrećem se, lutam, skitam άσφαλτος, η = asfalt σκίζω = cepam γνωστός, ο/γνωστή, η = poznanik/poznanica συρφετός, ο = gužva, masa καημός, ο = tuga, muka στάλα, η = kap, trunka μνήμη, η = pamćenje, memorija, sećanje διαδρομή, η = put, putanja τυχαίνει = dešava se *παίζω με τη φωτιά/φλόγα = igram se s vatrom σπίρτο, το = šibica πυρετός, ο = temperatura, groznica ζαλίζω – ζάλη/ζαλάδα, η – ζαλισμένος = ošamućujem (*smaram) – ošamućenost, vrtoglavica – ošamućen ανήκω = pripadam νοίκι, το = ενοίκιο, το – (ε)νοικιάζω = kirija, renta – izdajem, iznajmljujem      

» Read more

Η επιμονή σου – Ζουγανέλη + Λειβαδάς

Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΟΥ **************** REČNIK επιμονή, η – επιμένω = istrajnost, upornost – insistiram, uporan/na sam κερδίζω = osvajam, pobeđujem, zarađujem ξεπερνάω = prevazilazim *τα παρατάω = “dižem ruke”, ne odustajem διαλέγω = biram υπέροχος, -η = predivan, božanstven τρελός, -ή = lud κρίμα = šteta δύναμη, η = snaga σαν = όταν = ενώ = kad, dok ίδι = μοιράζομαι = delim ατέλειωτος = završavam – beskrajan, neiscrpan, nepresušan γλύκα, η = slatkoća τραβάω = vučem, privlačim θάρρος, το = hrabrost δίψα, η = žeđ άγνωστος, -η = nepoznat φαντάζομαι = zamišljam

» Read more

Αν δεν κοιτάζω εσένα – Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΑΝ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΖΩ ΕΣΕΝΑ   ****************** R E Č I παρακάτω = dalje, dole, niže βήμα, το = korak ζω – έζησα – θα ζήσω = živim χαρά, η – χαίρομαι = radost, sreća – radujem se αέρας, ο = vetar *έχω μείνω στον αέρα = ostao sam na nuli, ni na čemu εδώ – εκεί = ovde, tu – tamo *πιο πέρα = tamo negde, dalje θες = θέλεις = hoćeš βλέπω – είδα – θα δω = vidim, gledam πίνω – ήπια – θα πιω = pijem ήλιος, ο = sunce κοιτάζω = κοιτώ = gledam δύναμη, η = snaga βρίσκω – βρήκα – θα βρω = nalazim εικόνα, η = slika, ikona μοιράζω = delim *στα δυο

» Read more

Σε θυμάμαι – Γιάννης Κότσιρας

ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ ______________________ R E Č I  σελήνη, η = φεγγάρι, το = mesec τρελός, -ή = lud, -a δάκρυ, το – δακρύζω – δακρυσμένος = suza – plačem – uplakan θα΄θελα/θα ήθελα = hteo/la bih, voleo/la bih ψιθυρίζω = šapućem κρύο, το – κρύος, -α = hladnoća – hladan πλάι = δίπλα = pored, uz, kraj όμως = αλλά = međutim, ali μυαλό, το = mozak, glava, misli γυρνάω = vraća se, vrtim se, lutam Θεός, ο – *Θεέ μου! = Bog – Bože! χαράματα, τα – χαράζει = zora, svitanje – sviće κρύβω – κρύψωνες, οι = krijem – skrovište αιώνας, ο = vek

» Read more

Θάλασσα – Μιχάλης Χατζηγιάννης

Θ Α Λ Α Σ Σ Α __________________________ REČNIK αγκαλιά, η – αγκαλιάζω = zagrljaj – grlim *παίρνω κάποιον αγκαλιά = grlim nekoga αλμύρα, η = αρμύρα, η – αλμυρός, -ή = slanoća – slan πληγή, η = rana μοίρα, η = sudbina σιωπή, η – σωπαίνω = tišina – ćutim ζητάω = tražim χάνω – χάνομαι – χάθηκα = gubim – gubim se – izgubio/la sam se πνίγω – πνίγομαι – πνίγηκα – θα πνιγώ = davim – davim se βαθύς, -ιά = dubok *στα βαθιά = u dubini σώζω = spašavam κύμα, το = talas ψέμα, το = laž πλημμύρα, η – πλημμυρίζω = poplava – preplavljujem καημός, ο = tuga, muka

» Read more

Πες το μ’ ένα φιλί – Καίτη Γαρμπή

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ ΦΙΛΙ *************************** R E Č I πρώτος = prvi ραντεβού, το = sastanak τελειώνω – ατέλειωτος = završavam – nedovršen ψάχνω (έψαξα) = tražim, tragam λέξη, η – λέξεις, οι = reč – reči δείχνω (έδειξα) = pokazujem *πού το πας = gde to vodi.. ζητάω (ζήτησα) = tražim ό,τι = sve što, šta god φιλί, το – φιλαώ (φίλησα) = poljubac – ljubim *κάνε με = nateraj me, učini da.. αρχίζω = počinjem καινούργιος, -α = nov ζωή, η = život άγγελος, ο = anđeo σωστός, -ή = ispravam, pravilan *θα ‘θελα = htela bih/volela bih μόνο = samo τόσο = toliko μιλάω – ομιλητικός, -ή = govorim, pričam – pričljiv    

» Read more

Πες το μου ξανά – Νίκος Βέρτης

ΠΕΣ ΤΟ ΜΟΥ ΞΑΝΑ REČNIK λέω – είπα – θα πω – πες/πείτε = govorim, kažem ξανά = πάλι = opet, ponovo αγκαλιά, η = zagrljaj, naručje πάω = idem *πάω κάποιον κάπου = vodim nekoga negde αστέρι, το = zvezda πάθος, το = strast γλυκός, -ιά, -ό = sladak φιλί, το – φιλάω = poljubac – ljubim καρδιά, η = srce σπάω – έσπασα – θα σπάσω = lomim, razbijam γυαλί, το = staklo ξημέρωμα, το – ξημερώνει = svitanje, zora – sviće βρίσκω – βρήκα – θα βρω = nalazim κοιτάω = κοιτάζω = gledam ζεστός, -ή = topao, vruć μάτι, το – ματιά, η = oko – pogled φτάνω = stižem *φτάνει = dovoljno je κλέβω –

» Read more

Πάνω απ’ όλα – Μύρωνας Στρατής

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ __________________________ R E Č N I K ανάσα, η – ανασαίνω = dah – dišem ματιά, η = βλέμμα, το = pogled αφήνω – αφήνομαι – αφέθηκα = puštam – prepuštam se – prepustio/la sam se αγγίζω = dodirujem, dotačinjem αυγή, η = zora σκέψη, η – σκέφτομαι = misao – razmišljam κουτί, το = kutija προς = ka, prema κορμί, το = telo όπου = gde god, tamo gde σκέφτομαι – σκέφτηκα – θα σκεφτώ = razmišljam αρχή, η – αρχίζω = početak – počinjem

» Read more
1 2 3 4