Lakonski govor

Izraz „LAKONSKI GOVOR“ koristi se za nekoga ko je škrt na rečima, ko daje kratke, ali sažete i jasne odgovore, nekad s dozom duhovitosti.

Lakonija je oblast na Peloponezu, čiji je centar grad Sparta, pa su Lakedemonjani u stvari bili Spartanci poznati po hrabrosti, disciplini i ratničkim veštinama, ali i po svojim dobro smišljenim i duhovitim odgovorima.

Prema legendi, kada su im jednom prilikom Atinjani, njihovi najveći neprijatelji, poslali preteće pismo u kome ih pozivaju da učine ono što od njih zahtevaju, jer će u protivnom povesti vojsku na njih i ako ih pobede opljačkaće sva imanja, sravnati sa zemljom sve gradove, a decu i žene porobiti.. odgovor Spartanaca bio je samo – Ako… 😋😎💪
Prema drugoj legendi kada im je javljeno da Persijanci dolaze u tolikom broju da će svojim strelama zamračiti sunce, njihov komentar bio je – barem ćemo se boriti u hladovini. ☺️🤭

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.