1-5 rimovanje

1. Είναι φρούτο και έχει ομοιοκαταληξία με το «πόδι»

2. Το βάζουμε στο δάχτυλο όταν παντρευόμαστε.
Έχει ομοιοκαταληξία με το «μέρα»

3. Το τρώμε ζεστό.
Έχει ομοιοκαταληξία με το «κούπα»

4. Είναι φρούτο. Το τρώμε το καλοκαίρι.
Έχει ομοιοκαταληξία με το «λεμόνι»

5. Το χρησιμοποιούμε όταν τρώμε.
Έχει ομοιοκαταληξία με το «τακούνι»

____________________________

  1. Voće je i rimuje se sa πόδι (noga) = ρόδι (nar)
    2. Stavljamo ga na prst kada se venčavamo. Rimuje se sa μέρα (dan) = βέρα (burma)
    3. Jedemo je toplu. Rimuje se sa κούπα (šolja) = σούπα
    4. Voće je. Jedemo ga leti. Rimuje se sa λεμόνι (limun) = πεπόνι (dinja)
    5. Koristimo ga kad jedemo. Rimuje se sa τακούνι (štikla, potpetica) = πιρούνι (viljuška)

 

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.