Bukefal – najslavniji konj u istoriji

BUKEFAL (Βουκεφάλας) je jedan od najpoznatijih i najslavnijih konja u istoriji.
Prema Plutarhu tesalijski stočar ponudio ga je Filipu Makedonskom, ali on ga je odbio jer nije uspeo da ga ukroti. Njegov sin Aleksandar, posmatrajući konja i jahače, shvatio je da je problem u tome što se plaši sopstvene senke. Zato ga je postavio tako da ne vidi senku, i uspeo da ga ukroti. On je bio jedini čovek koji je mogao da jaše tog konja, i s njim je učestvovao u svim bitkama.
Prema jednom izvoru Aleksandar ga je tako nazvao zbog njegove velike glave (βους = vo + κεφάλι = glava), dok nam drugi izvor otkriva da je to u stvari bio naziv za određenu vrstu konja koju su odgajali u Tesaliji.
Bukefal je uz njega ostao 20 godina, a Aleksandar ga je toliko voleo da je posle njegove smrti jedan grad u Aziji nazvao Bukefala.
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.