Κρύψε με – Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΚΡΥΨΕ ΜΕ   ********* REČNIK κρύβω – έκρυψα – θα κρύψω – κρύψε = krijem αγάπη, η – αγαπάω = ljubav – volim όνειρο, το – ονειρεύομαι = san – sanjam κρεβάτι, το = krevet χαμόγελο, το – χαμογελάω = osmeh – smeškam se, osmehujem se, smešim se βλέμμα, το = pogled δάκρυ, το – δακρύζω = suza – plačem ό,τι θέλω = sve što želim φαντάζομαι = zamišljam κόσμος, ο = svet νοιάζομαι = brinem, vodim računa, stalo mi je σκέψη, η – σκέφτομαι = misao – razmišljam νύχτα, η = noć αγαπάω – αγάπησα – θα αγαπήσω = volim άμμος, η = pesak ζωγραφίζω – ζωγράφισα – θα ζωγραφίσω = slikam, crtam

» Read more

Δε φεύγω – Μιχάλης Χατζηγιάννης

  ΔΕ ΦΕΥΓΩ ____________________ REČNIK φεύγω = odlazim, idem μένω – έμεινα – θα μείνω = ostajem – ostao/la sam – ostaću πόρτα, η = vrata σκαλιά, τα = stepenice αστέρι, το = zvezda αγκαλιά, η = zagrljaj, naručje *παίρνω αγκαλιά = αγκαλιάζω = uzimam u naručje, grlim όνομα, το = ime σιγά = tiho, lagano, polako όσο = koliko god θες = θέλεις = hoćeš χειμώνας, ο = zima βροχή, η = kiša βράδυ, το = veče πάγος, ο – παγώνω = led – ledim se, smrzavam, mrznem ψυχή, η = duša ήλιος, ο = sunce καίω = gorim, spaljujem, pržim πρωί, το = jutro πάντα = uvek *για πάντα = zauvek ρωτάω = pitam εδώ = ovde, tu κοιτάω

» Read more

Μη μου θυμώνεις, μάτια μου – Γιώργος Νταλάρας

ΜΗ ΜΟΥ ΘΥΜΩΝΕΙΣ, ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ _________________________ REČI θυμώνω = ljutim se μάτι, το – *μάτια μου = oko – oko/oči moje φεύγω = odlazim, idem ξένος, -η – *ξένα, τα = stran, stranac – inostranstvo, tuđina πουλί, το = ptica γίνομαι – έγινα – θα γίνω = postajem – postao/la sam – postaću έρχομαι – ήρθα – θα έρθω/θα ΄ρθω = dolazim – došao/la sam – doći ću πάλι = opet, ponovo κοντά – *κοντά σου = blizu – blizu tebe, kraj tebe, uz tebe ανοίγω – άνοιξα – άνοιξε! = otvaram – otvorio/la sam – otvori! παραθύρι, το = παράθυρο, το = prozor ξανθός, -ιά = plav – plava/plavuša βασιλικός, ο = bosiljak γλυκός, -ιά = sladak, -slatka χαμόγελο,

» Read more

Δεν έχω χρόνο – Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ _________________________________ R E Č I: πες/πείτε – πες μου = reci/recite – reci/kaži mi γιατί; – γιατί… = zašto? – zato što… παίρνω = uzimam, dobijam *παίρνω τηλέφωνο + akuzativ = zovem telefonom nekoga μήνας, ο = mesec χωρίζω – χωρισμός, ο = raskidam – raskid, rastanak χρόνος, ο = καιρός, ο = vreme πόνος, ο – πονάω = bol – bolujem, patim δάκρυ, το = suza βιάζομαι = žurim se κλείνω = zatvaram *κλείνω το τηλέφωνο = spuštam slušalicu, isključujem telefon λεπτό, το = minut *ένα λεπτό, μισό λεπτό.. = samo momenat, trenutak, tren φεύγω = odlazim, idem θες = θέλεις = ‘oćeš = hoćeš γίνομαι – έγινα – θα γίνω – γίνε! = postajem – postao/la

» Read more

Θάλασσες – Γιώργος Παπαδόπουλος

  ΘΑΛΑΣΣΕΣ ____________________ R E Č I θυμάμαι = sećam s + pamtim ήλιος, ο = sunce πρωί, το = jutro, ujutro κάποτε = nekada φως, το – φωτα, τα = svetlo – svetla ήχος, ο = zvuk βροχή, η = kiša κλαίω – έκλαψα = plačem ουρανός, ο = nebo γυρίζω = γυρνάω = vraćam, vraćam se περνάω – πέρασα – περασμένος = prolazim – prošao/la sam – prošli, a τραγούδι, το – τραγουδάω = pesma – pevam πίσω = nazad, iza, pozadi χάνω – έχασα – χάθηκα – χαμένος = gubim – izgubio/la sam – izgubio/la sam se – izgubljen στιγμή, η = trenutak, tren, momenat ξανά = πάλι = ponovo, opet καράβι, το = brod πουθενά =

» Read more

Πήγε τρεις – Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΠΗΓΕ ΤΡΕΙΣ ____________________   R E Č N I K πηγαίνω – πήγα = idem – išao/la sam *πήγε δώδεκα = ima 12, prošlo je 12 μπαίνω – βγαίνω = ulazim – izlazim όνειρο, το – ονειρεύομαι = san – sanjam γίνομαι = postajem, “dešavam se” παράπονο, το = tuga, muka, žaljenje άδειος, -α = prazan στιγμή, η = momenat, trenutak, tren περπατάω = hodam, koračam βήμα, το = korak ύστερα = nakon, potom, zatim ξημέρωμα, το – ξημερώνει = svanuće – sviće λείπω = nedostajem, falim, nema me ουρανός, ο = nebo έρωτας, ο = ljubav θεός, ο – θεά, η = bog – boginja μοναχός = μόνος = sam, usamljen γιατρός – γιατρεύω = lekar – lečim χρόνος,

» Read more