1-5 skrivena reč

Λ    Ε     Κ      Ν     Λ     Η    Ι    Α

*************

Β    Ε     Τ      Ρ     Α     Ν    Α

**************

Θ     Ο     Α     Η     Ρ     Α     Π     Λ    Ι    Ε    Ι    Ε

***************

Ι     Ο     Γ     Ο     Κ     Α    Ν     Ε     Ι     Ε

***************

Κ     Η     Γ     Τ     Α     Θ    Η    Σ     Η

__________________________

1. ελληνικά, τα = grčki (jezik)
2. ταβέρνα, η = taverna, restoran domaće kuhinje
3. ηλιοθεραπεία, η = sunčanje
4. οικογένεια, η = porodica
5. καθηγητής, ο = profesor

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.