M e t e o r i

METEORI/ΜΕΤΕΩΡΑ su skupina pravoslavnih manastira u središnjem delu Grčke, u oblasti Tesalija.

+++

Dobili su naziv po grčkoj reči –meteoros– koja označava bilo šta što lebdi između neba i zemlje.

Naučnici smatraju da su stene nastale nakon povlačenja mora koje je nekada postojalo u Tesalijskoj ravnici, a na njihov današnji oblik uticale su vremenske prilike i zemljotresi.

+++

Monaški život na Meteorima počeo je u 14. veku, kada je sveti Atanasije sa Svete Gore tu doveo svoje sledbenike i na visini od 613 metara izgradio prvi manastir – Veliki Meteoron.
*Zanimljiva je (i mnogima nepoznata) činjenica da je ovaj manastir jedna od zadužbina Nemanjića, budući da je Atanasija nakon smrti nasledio monah Joasaf (Jovan), poslednji Nemanjić, sin despota, a kasnije cara srpske države u Epiru i Tesaliji. On je manastir obnovio, njim upravljao 60 godina i pomogao izgradnju još nekih manastira.

Od nekadašnja 24, danas je sačuvano i u funkciji 6 manastira, od kojih su 2 ženska.
U njima se nalazi bogato istorijsko nasleđe koje je vekovima čuvano i negovano s ljubavlju (crkvena blaga, ikone i freske, svete posude, ikonostasi, ručno izrađene kadionice, svete knjige, Jevanđelja, liturgijske odežde i dr).

+++

Meteori su druga značajna skupina manastira u Grčkoj, posle Svete Gore, neki ih smatraju svetskim čudom novog doba, a pod zaštitom su UNESCO kao svetska kulturna baština.

+++

Ako vam se ikada ukaže prilika da ih posetite, nikako je nemojte propustiti

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.