Delfi

D E L F I su jedno od najvećih i najznačajnijih arheoloških nalazišta na prostoru Grčke i najpoznatije proročište stare Grčke, posvećeno bogu Apolonu.

Od davnina su smatrani omfalosom (pupkom) zemlje, jer su se prema mitologiji na tom mestu susrela dva orla koja je Zevs poslao sa suprotnih strana univerzuma, da pronađu centar sveta.
Naziv se vezuje za delphus (matericu) i ukazuje na obožavanje majke Zemlje, kojoj je svetilište u početku bilo posvećeno. Apolon je takođe povezan sa ovim svetim mestom epitetom – delfinios (iz Delfa ili iz materice), a postoje dve legende koje nam govore o njegovom dolasku na te prostore. Prema jednoj bog Apolon je prvi put u Delfe došao sa juga, preobažen u delfina, sa kritskim sveštenicima na leđima, a prema drugoj, došao je sa severa, sa grančicom lovora koju je ubrao u Tempima (Tesalija), biljkom koja je postala njegov simbol i nagrada na Pitijskim igrama organizovanim u njegovu čast.
U Delfima su se, osim hrama posvećenog Apolonu i svetilišta boginje Atine, nalazili stadion, pozorište i proročište u kome je proročica Pitija prenosila smrtnicima poruke i predskazanja boga svetlosti.

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.