Imperfekat

IMPERFEKAT/ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

(vreme koje se koristi za radnju koja je trajala ili se ponavljala u prošlosti)

Gradi se tako što se na PREZENTSKU osnovu dodaju nastavci

(za A konjugaciju): α, ες, ε, αμε, ατε, αν(ε) i augment -ε gde je potreban (kod jednosložnih I dvosložnih glagola)

(za B konjugaciju):  ούσα, ούσες, ούσε, ούσαμε, ούσατε, ούσαν(ε)

*Postoji i oblik: αγα, αγες, αγε, αγαμε, αγατε, αγαν(ε)

A

Πληρώνω → πλήρωνα, πλήρωνες, πλήρωνε, πληρώναμε, πληρώνατε, πλήρωναν/πληρώνανε

Κλείνω → έκλεινα, έκλεινες, έκλεινε, κλείναμε, κλείνατε, έκλειναν/κλείνανε

B

Μιλώ → μιλούσα, μιλούσες, μιλούσε, μιλούσαμε, μιλούσατε, μιλούσαν(ε) или μίλαγα, μίλαγες, μίλαγε, μιλάγαμε, μιλάγατε, μίλαγαν/μιλάγανε

Μπορώ → μπορούσα, μπορούσες, μπορούσε, μπορούσαμε, μπορούσατε, μπορούσαν(ε)

Glagoli sa posebnom promenom

έλεγα, έτρωγα, άκουγα, έσπαγα, έκαιγα, έκλαιγα, έφταιγα

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *