Imperfekat

IMPERFEKAT/ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

(vreme koje se koristi za radnju koja je trajala ili se ponavljala u prošlosti)

Gradi se tako što se na PREZENTSKU osnovu dodaju nastavci

(za A konjugaciju): α, ες, ε, αμε, ατε, αν(ε) i augment -ε gde je potreban (kod jednosložnih I dvosložnih glagola)

(za B konjugaciju):  ούσα, ούσες, ούσε, ούσαμε, ούσατε, ούσαν(ε)

*Postoji i oblik: αγα, αγες, αγε, αγαμε, αγατε, αγαν(ε)

A

Πληρώνω → πλήρωνα (PLAĆAO-LA SAM), πλήρωνες, πλήρωνε, πληρώναμε, πληρώνατε, πλήρωναν/πληρώνανε

Κλείνω → έκλεινα (ZATVARAO-LA SAM), έκλεινες, έκλεινε, κλείναμε, κλείνατε, έκλειναν/κλείνανε

B

Μιλώ → μιλούσα (PRIČAO-LA SAM), μιλούσες, μιλούσε, μιλούσαμε, μιλούσατε, μιλούσαν(ε) или μίλαγα, μίλαγες, μίλαγε, μιλάγαμε, μιλάγατε, μίλαγαν/μιλάγανε

Μπορώ → μπορούσα (MOGAO-LA SAM), μπορούσες, μπορούσε, μπορούσαμε, μπορούσατε, μπορούσαν(ε)

Glagoli sa posebnom promenom

έλεγα (GOVORIO-LA SAM), έτρωγα (JEO-LA SAM), άκουγα (SLUŠAO-LA SAM), έσπαγα (RAZBIJAO-LA SAM), έκαιγα (SPALJIVAO-LA SAM), έκλαιγα (PLAKAO-LA SAM), έφταιγα (BIO-LA SAM KRIV-A)

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.