Godišnjica bombardovanja

Σήμερα συμπληρώνονται 11 χρόνια από την έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών κατά της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Στις 24 Μαρτίου του 1999, λίγο πριν από τις οχτώ η ώρα το βράδυ, ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη, ύστερα από διαταγή του τότε γενικού γραμματέα της βορειοατλαντικής συμμαχίας, Χαβιέρ Σολάνα, άρχισαν να πλήττουν στόχους στο χώρο της Γιουγκοσλαβίας. Προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις στο Ραμπουγιέ και το Παρίσι, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, που δεν απέδωσαν καρπούς.

Οι βομβαρδισμοί διάρκεσαν 78 ημέρες, μέχρι την υπογραφή της «στρατιωτικο-τεχνικής συμφωνίας του Κουμάνοβο», με την οποία το καθεστώς Μιλόσεβιτς αποδέχθηκε την είσοδο των ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στο Κόσοβο και την αποχώρηση των δυνάμεων ασφαλείας της Γιουγκοσλαβίας.

Danas se navršava 11 godina od početka NATO bombardovanja bivše Jugoslavije. 24. marta 1999., nešto pre osam sati uveče, NATO avioni, po nalogu tadašnjeg generalnog sekretara severnoatlantskog pakta, Havijera Solane, počeli su da gađaju mete na prostoru Jugoslavije. Tome su prethodili pregovori u Rambujeu i Parizu u februaru i martu, koji nisu urodili plodom.

Bombardovanje je trajalo 78 dana, sve do potpisivanja “vojnotehničkog sporazuma u Kumanovu”, kojim je režim Miloševića prihvatio ulazak NATO trupa na Kosovo i povlačenje snaga bezbednosti Jugoslavije.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διαφόρων πηγών, στους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 1.002 στρατιώτες και 2.500 άμαχοι πολίτες, ενώ τραυματίστηκαν 12.500 άνθρωποι. Τα αεροσκάφη 19 χωρών, που συμμετείχαν στην επιχείρηση «Ευσπλαχνικός άγγελος», έριξαν συνολικά 70.000 τόνους πολεμικό υλικό, καταστρέφοντας όλα τα στρατόπεδα του γιουγκοσλαβικού στρατού, τα περισσότερα εργοστάσια, 42 γέφυρες, ενώ υπέστησαν ζημιές σχολεία, νοσοκομεία και ιστορικά μνημεία. Ομάδα Σέρβων οικονομολόγων εκτίμησε πως οι ζημιές ανέρχονται σε 29,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Τυπικά, οι βομβαρδισμοί τερματίστηκαν στις 10 Ιουνίου με την ψήφιση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, της διακήρυξης 1244, με την οποία το Κόσοβο τίθεται υπό καθεστώς διεθνούς προτεκτοράτου, αναγνωρίζονται ωστόσο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Σερβίας στην περιοχή.

Prema procenama raznih izvora, tokom bombardovanja stradalo je 1.002 vojnika i 2.500 civila, dok je povređeno 12.500 ljudi. Avioni 19 zemalja, koji su učestvovali u misiji „Milosrdni anđeo“, bacili su ukupno 70.000 tona ratnog materijala, razarajući sve vojne tabore jugoslovenske vojske, većinu fabrika, 42 mosta, dok su štetu pretrpele i škole, bolnice i istorijski spomenici. Grupa srpskih ekologa procenila je štetu na 29,6 milijardi dolara. Formalno, bombardovanje je okončano 10. juna, izglasavanjem rezolucije 1244 Saveta Bezbednosti UN,  kojom je Kosovo stavljeno pod međunarodni protektorat, priznavajući pritom suverena prava Srbije u toj oblasti.

Στις 12 Ιουνίου, άρχισε η είσοδος ξένων στρατευμάτων στο Κόσοβο και η αποχώρηση του γιουγκοσλαβικού στρατού και της σερβικής αστυνομίας. Στην διεθνή στρατιωτική δύναμη, υπό την ονομασία KFOR, συμμετείχαν 36 χώρες και συνολικά στο Κόσοβο εισήλθαν 37.200 ξένοι στρατιώτες. Τις πρώτες ημέρες μετά την είσοδο των ξένων στρατευμάτων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του UNHCR επέστρεψαν στο Κόσοβο 800.000 Αλβανοί, που διώχθηκαν από το καθεστώς Μιλόσεβιτς και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους 230.000 Σέρβοι.

12.juna počeo je ulaz stranih trupa na Kosovo i povlačenje jugoslovenske vojske i srpske policije. Međunarodne vojne snage pod nazivom KFOR činilo je 36 zemalja, a ukupno je na Kosovo ušlo 37.200 stranih vojnika. Prvih dana po dolasku stranih trupa, prema zvaničnim podacima UNHCR na Kosovo se vratilo 800.000 Albanaca, koje je Miloševićev režim proterao, a 230.000 Srba primorano je da napusti svoja ognjišta.

Σε πράξεις βίας κατά του σερβικού πληθυσμού, τον πρώτο χρόνο της διοίκησης του ΟΗΕ, σκοτώθηκαν 927 Σέρβοι, ενώ αγνοείται η τύχη περίπου 1.500 Σέρβων. Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης του Κοσόβου, από τους Σέρβους που εγκατέλειψαν την περιοχή επέστρεψαν μόνο 18.000 ενώ υπολογίζεται ότι, σήμερα, στο Κόσοβο ζουν περίπου 80.000 Σέρβοι. Στις 17 Φεβρουαρίου του 2008, η βουλή του Κοσόβου κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία που έχει αναγνωριστεί, μέχρι σήμερα, από 65 χώρες.
Η Σερβία δεν αποδέχεται την ανεξαρτησία του Κοσόβου και προσέφυγε στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας γνωμοδοτική απόφαση.

U činovima nasilja prema srpskom narodu tokom prve godine uprave UN ubijeno je 927 Srba, dok je nepoznata sudbina 1.500 Srba. Prema podacima vlade Kosova, od Srba koji su napustili Kosovo, vratilo se samo 18.000, dok se procenjuje da, danas, na Kosovu živi otprilike 80.000 Srba. 17. februara 2008., skupština Kosova jednostrano je objavila nezavisnost koju je, do danas, priznalo 65 zemalja.
Srbija ne prihvata nezavisnost Kosova i obratila se/pribegla međunarodnom sudu u Hagu, tražeći savetodavnu odluku.

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.