Sufiks -ΟΥΧΟΣ

Sufiks -ούχος nastao je od glagola έχω i pokazuje nam da neko/nešto nešto poseduje, ili sadrži.

Nekoliko primera:

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.