(Υ)ΓΕΙΑ

Reč υγεία znači z d r a v l j e i koristi se, kao i u srpskom, u raznim pozdravima, izrazima i željama

pa će tako

γεια σου! u stvari značiti zdravo tebi!

γεια σαςzdravo vama (za množinu i persiranje)

a nekad kažu i samo γεια! → zdravo

>>>

στην υγειά σου/του/της/μας/σας/τους! kaže se kad se nazdravlja i pije
u tvoje/njegovo/njeno/naše/vaše/njihovo zdravlje!

>>>

a kraći oblik je γεια μας! (uzdravlje! živeli!)

>>>

(υ)γείτσες! se kaže nekome kad kine (nazdravlje!)

>>>

a kada kupite nešto, Grci će vam poželeti (kao i Srbi) da to u zdravlju nosite na primer
με γεια! 

>>>

Za razliku od Srba koji kada neko nešto lepo napravi ili kaže, požele da mu se ruke i usta “pozlate” (Ruke ti se pozlatile!), Grci će poželeti ZDRAVLJE tim rukama, odnosno ustima
γεια στα χέρια σου! γεια στο στόμα σου!

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.