+Ανάσταση i Πάσχα+

Grčka reč ανάσταση/anastasi označava vaskrsnuće (od starogrčkog glagola ανίσταμαι/ανασταίνω), pa Grci na Veliku Subotu jedni drugima požele Καλή Ανάσταση/kali anastasi.

+++

Aorist tog glagola u 3. licu jednine je – ανέστη/anesti, zato se i kaže Χριστός ανέστη/hristos anesti (= Hristos vaskrse, odgovor → Αληθώς ανέστη/alithos anesti).

Imenica Πάσχα/pasha (USKRS), iako se završava na –a, nije ženskog roda, već srednjeg, jer je stranog porekla, i ostaje ista u svim padežima → το Πάσχα, του Πάσχα…
Iz tog razloga se za srećan Uskrs poželi – καλό Πάσχα/kalo pasha (a ne καλή/kali !)

Pridev πασχαλινός/pashalinos znači ~uskršnji~
→ πασχαλινό τραπέζι/pashalino trapezi (uskršnja trpeza)
→ πασχαλινά έθιμα/pashalina ethima (uskršnji običaji)
→ πασχαλινά αυγά/pashalina avga (uskršnja jaja)…

***πασχαλίτσα/pashalica je grčka reč za BUBAMARU, a πασχαλιά/pasxalja za prelepi JORGOVAN

***Postoje i vlastita imena – Πασχάλης/pashalis i Πασχαλιά/pashalja (Jorgovan i Jorgovanka)

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.