Na -ων

-ΩΝ – ΟΥΣΑ -ΟΝ   ΩΝ – ΩΝ – ΟΝ αρσενικό θηλυκό ουδέτερο ονομ. γεν. αιτ. κλητ. ο του τον μετριόφρων/μετριόφρονας μετριόφρονος/μετριόφρονα μετριόφρονα μετριόφρων η τηςτην μετριόφρων μετριόφρονος μετριόφρονα μετριόφρων το του το μετριόφρον μετριόφρονος μετριόφρον μετριόφρον Πληθυντικός αριθμός ονομ. γεν. αιτ. κλητ. οι των τους μετριόφρονες μετριοφρόνων μετριόφρονες μετριόφρονες οι των τις μετριόφρονες μετριοφρόνων μετριόφρονες μετριόφρονες τα των τα μετριόφρονα μετριοφρόνων μετριόφρονα μετριόφρονα +ΕΥΓΝΩΜΩΝ, ΝΟΗΜΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ..

» Read more

Na -ης

  -ΗΣ, -ΗΣ, -ΕΣ +ΔΙΕΘΝΗΣ, ΥΓΙΗΣ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ, ΣΥΝΗΘΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΣ, ΑΜΕΛΗΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ..   -ΩΔΗΣ +ΑΜΜΩΔΗΣ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΗΣ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ, ΑΓΧΩΔΗΣ, ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ, ΙΔΕΩΔΗΣ, ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ, ΟΓΚΩΔΗΣ, ΟΥΣΙΩΔΗΣ, ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΗΣ, ΧΑΩΔΗΣ..   -ΗΣ, -Α, -ΙΚΟ + ΖΗΛΙΑΡΗΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ, ΚΛΑΨΙΑΡΗΣ, ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ, ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΗΣ, ΖΑΒΟΛΙΑΡΗΣ, ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ, ΧΑΖΟΥΛΗΣ..   -ΗΣ, -ΙΑ, -Ι   + ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ, ΟΥΡΑΝΗΣ..              

» Read more

Srednji rod

  -Ι   -Ο   -ΜΑ το γράμμα, το μάθημα, το ψέμα, το βλέμα, το θέμα, το πράγμα.. -ΟΣ το μήκος, το ύψος, το βάρος, το βάθος, το πλήθος, το έθνος, το έτος, το κράτος, το πάθος, το δάσος.. -Υ ονομ. γεν. αιτ. κλητ. το του το βράδυ βραδιού βράδυ βράδυ στάχυ σταχυού στάχυ στάχυ δίχτυ διχτυού – διχτύου δίχτυ δίχτυ δάκρυ (δάκρυου) δάκρυ δάκρυ δόρυ δόρατος δόρυ δόρυ οξύ οξέος οξύ οξύ ονομ. γεν. αιτ. κλητ. τα των τα βράδια βραδιών βράδια βράδια στάχυα σταχυών στάχυα στάχυα δίχτυα διχτυών – διχτύων δίχτυα δίχτυα δάκρυα δακρύων δάκρυα δάκρυα δόρατα δοράτων δόρατα δόρατα οξέα οξέων οξέα οξέα   -ΙΜΟ/ΙΜΑΤΑ ονομ. γεν. αιτ. κλητ. το του το γράψιμο γραψίματος γράψιμο γράψιμο ονομ.

» Read more

Ženski rod

  -Α -Η -Η/-ΕΙΣ, ΟΣ η οδός, η είσοδος, η έξοδος, η πάροδος, η περίοδος, η κάθοδος, η άνοδος, η μέθοδος, η παράγραφος, η άμμος, η χερσόνησος, η διάλεκτος, η Κόρινθος, η Πελοπόννησος..   -Η/-ΕΙΣ Ovoj grupi pripadaju sve imenice ženskog roda koje se završavaju na -ση i -ξη θέση, στάση, τηλεόραση, λέξη, σκέψη..   – ΟΥ    

» Read more

Definicija pridevi

  Pridevi su promenjive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliže je određuju, tj označavaju neku njenu osobinu. Sa imenicom uz koju stoje slažu se po rodu, boju i padežu. Poređenje prideva, ili komparacija, je promena prideva po stepenu osobine. Ako se pridevom samo iskazuje osobina nekog bića ili predmeta, onda je pridev u obliku koji se naziva POZITIV. Ukoliko se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta jače izražena u odnosu na istu osobinu nekog drugo biće ili predmet sa kojim se poredi, onda je pridev u obliku koji se naziva KOMPARATIV. Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta najjače izražena u odnosu na istu osobine svih drugih bića i predmeta sa

» Read more

Pokazne

    Ποιος είναι αυτός ο κύριος; = Ko je ovaj gospodin? Θέλω αυτό τον υπολογιστή. = Ne želim ovaj računar. Δε μ’ αρέσει αυτή η ομπρέλα. = Ne sviđa mi se ovaj kišobran. Ποια είναι η τιμή αυτής της τσάντας; = Koja je cena ove tašne? Αυτό το παιδί είναι πολύ όμορφο. = Ovo dete je veoma lepo. Ποιοι είναι αυτοί οι άνδρες; = Ko su ovi muškarci? Δε γνωρίζω αυτούς τους νεαρούς. = Ne poznajem ove mladiće. Θέλετε αυτές τις καρέκλες; = Želite li ove stolice? Δεν ξέρω τα ονόματα αυτών των γυναικών. = Ne znam imena ovih žena. Θέλεις αυτά τα πορτοκάλια; = Želiš li ove pomorandže?    

» Read more

Lične

Εγώ είμαι Έλληνας = Ja sam Grk. Αυτή δεν είναι Ελληνίδα. = Ona nije Grkinja. Αυτοί είναι οι φίλοι μου. = Oni su moji prijatelji. Από πού είναι αυτές; = Odakle su one? Μου αρέσει η Ελλάδα. Εσένα; = Sviđa mi se Grčka. Tebi? Σου μιλάω! = Pričam ti! Obraćam ti se! Δωσ’ τους τα ποτήρια. = Daj im čaše. Με λένε Ελένη. = *Zovu me Eleni. Αυτόν, πώς τον λένε; = Njega, kako ga zovu? Τι είναι αυτό; = Šta je to? Δεν το καταλαβαίνω = Ne razumem to. Εμάς περιμένετε; = Nas čekate? Δεν τις βλέπω πουθενά. = Ne vidim ih nigde. Πες τους να έρθουν! = Reci im da dođu! Βρες τες! = Nađi ih! Δε θέλουμε

» Read more

Prezent, futur i konjuktiv

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ = SADAŠNJE VREME   GLAGOL BITI Jednina: 1. είμαι  = SAM 2. είσαι = SI 3. είναι = JE Množina: 1. είμαστε = SMO 2. είστε/είσαστε = STE 3. είναι = SU   A KONJUGACIJA (akcenat nije na poslednjem slogu) nastavci: 1. –ω, 2. –εις, 3. –ει, 1. –ουμε, 2. –ετε, 3. –ουν(ε) έχω (imati), ξέρω (znati), μένω (živeti, stanovati, odsesti, ostati), θέλω (želeti), βλέπω (videti, gledati), διαβάζω (čitati, učiti) Istoj grupi pripadaju i: κάνω (raditi), περιμένω (čekati), καταλαβαίνω (razumeti, shvatiti), μαθαίνω (učiti, saznati), δίνω (dati), γράφω (pisati), νομίζω (misliti), αρέσω (sviđati se), ταξιδεύω (putovati), πιστεύω (verovati), δουλεύω (raditi), χορεύω (plesati), μαζεύω (okupiti, skupiti), πληρώνω (platiti), αγοράζω (kupiti), αρχίζω (početi), τελειώνω (završiti), ανοίγω (otvoriti), κλείνω (zatvoriti, rezervisati), φτάνω (stići),

» Read more
1 2 3 4