Τετάρτη, τέταρτο, τέταρτος…..

Τετάρτη, η = sreda
(Bitno je napomenuti da Grci dane broje od nedelje, pa će sreda u stvari biti ČETVRTI dan)

Σήμερα είναι Τετάρτη (!uvek velikim slovom!), τέταρτη μέρα της εβδομάδας
= Danas je sreda, četvrti dan u nedelji.

__________________________

τέταρτος, -η, -ο = četvrti, -a, -o

Μένουμε στον τέταρτο όροφο = Živimo na četvrtom spratu
Ο γιος τους πάει στην τέταρτη τάξη ILI Ο γιος τους πάει στην τετάρτη (!akcenat na A!)
= Sin im ide u četvrti razred

__________________________

τέταρτο, το = četvrtina
Χρειαζόμαστε το ένα τέταρτο της κούπας.. = Potrebna nam je četvrtina šolje..
Θα σε πάρω σε ένα τέταρτο = Pozvaću te za jednu četvrtinu/15 minuta
Η ώρα είναι τέσσερις και τέταρτο = Sati je četiri i četvrtina/15

__________________________

Prefiks τετρα- koristi se za nešto što se sastoji od 4 dela

Τετράγωνο = Četvorougao, kvadrat
*Το σπίτι μας είναι 60 τετραγωνικά (μέτρα)/τ.μ. = Naša kuća ima 60 kvadratnih metara

Τετραπλάσιος = Četvorostruk, uvećan 4 puta
*Το ποσό είναι τετραπλάσιο από την αρχική τιμή = Cifra je četiri puta veća od početne cene
*Ο αριθμός τετραπλασιαστήκε = Broj je uvećan 4 puta

Τετράκλινο = Četvorokrevetno
Θέλουμε ένα τετράκλινο δωμάτιο = Želimo jednu četvorokrevetnu sobu

 

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.