κρίνω, γράφω, τηρώ

ΚΡΙΝΩ – έκρινα – κρίθηκα – κρίση – κριτική

κρίνω = procenjujem, rasuđujem, kritikujem

*μην κρίνεις, για να μη κριθείς!

*κρίσιμη στιγμή, περίοδος = kriznι/ključni

διακρίνω = vidim, razaznajem

*δε διακρίνω το σπίτι μου από ‘δω

*διακρίσεις = predrasude

προκρίνω = kvalifikujem

*η ομάδα μας προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

ανακρίνω = ispitujem

*ο αστυνόμος τον ανέκρινε όλο το βράδυ.

*ανάκριση μου κάνεις;

επικρίνω = κατακρίνω = osuđujem

*ο πατέρας του πάντα τον επέκρινε πολύ.

*τον κατακρίνουν γι’ αυτά που έκανε

αποκρίνομαι = odgovaram

*του έστειλα τρια μηνύματα, αλλά δεν αποκρίθηκε.

λογοκρίνω = cenzurišem

*το άρθρο που έγραψα κατά του καθεστώτος, λογοκρίθηκε.

_________________________

ΓΡΑΦΩ – έγραψα – γράφτηκα – γραφή – γράμμα

γράφω = pišem

*εγραψα γράμμα στη μαμά μου.

εγγράφω = upisujem

*εγγράφτηκε στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών.

απογράφω = popisujem

*σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, στη Σερβία μένουν 7,5 εκατομμύρια κάτοικοι.

επιγράφω = stavljam natpis

*βάλαμε καινούργια επιγραφή πάνω από την πόρτα της εισόδου.

αντιγράφω = prepisujem

*αντέγραψε στο τεστ και πήρε άριστα.

διαγράφω = brišem

*διέγραψα όλα τα μηνύματά του.

παραγράφω = otpisujem

*τα αδικήματα παραγράφονται μετά από ένα χρονικό διάστημα.

περιγράφω = opisujem

*μπορείς να μου περιγράψεις την αδερφή σου;

υπογράφω = potpisujem

*υπογράψτε εδώ, παρακαλώ

μεταγράφω = prenosim, premeštam, upisujem na drugo mesto

*πήρα μεταγραφή και πήγα στη σχολή στην Κέρκυρα.

συγγράφω = pišem

*αυτό είναι το καλύτερο μυθιστόρημα αυτού του συγγραφέα.

__________________________________

ΤΗΡΩ – τήρησα – τηρήθκα- τήρηση

τηρώ = održavam, pridržavam se

*πάντα τηρώ τους κανόνες.

διατηρώ = čuvam, održavam

*οι Έλληνες και οι Σέρβοι διατηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.

συντηρώ = izdržavam, konzerviram

*ο Νικόλας συντηρεί όλη την οικογένειά του.

*δεν αγοράζουμε προϊόντα με συντηρητικά.

επιτηρώ = nadgledam

*ο πατέρας μου είναι ο επιτηρητής αυτού του έργου.

παρατηρώ = primećujem

*πέρασα από ‘κει αλλά δεν το παρατήρησα.

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.