Δε μας συγχωρώ – Ελένη Τσαλιγοπούλου

ΔΕ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΩ

Είδα μέσα στη βουή
την παλιά μου αγάπη
τόσες θύελλες εκεί
τόσες

Πώς να κλείσει η πληγή
πώς να βγει τ’ αγκάθι
γιατί βρήκαμε, γιατί
τόσες

***

Θα ’μαι πάντα εδώ
να φυλάω αυτά που πέταξες
δε σε συγχωρώ
για όλες τις που ξέχασες
Θα ‘μαι πάντα εδώ
όσα χρόνια κι αν περάσανε
δε μας συγχωρώ
από  χάσαμε

***

Στον υπόγειο σταθμό
μια
μες στο πλήθος το βουβό
χάθηκε κι αυτή

Δεν το καταλάβαμε
πόσο αργεί η αγάπη
να δούμε δεν
το τέλος μας αρχή

***

Θα ’μαι πάντα εδώ
να φυλάω αυτά που πέταξες
δε σε συγχωρώ
για όλες τις που ξέχασες
Θα ‘μαι πάντα εδώ
όσα χρόνια κι αν περάσανε
δε μας συγχωρώ
από  χάσαμε

____________________________________

ΔΕ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΩ

Είδα μέσα στη βουή
την παλιά μου αγάπη
τόσες θύελλες εκεί
τόσες πυρκαγιές

Πώς να κλείσει η πληγή
πώς να βγει τ’ αγκάθι
γιατί βρήκαμε, γιατί
τόσες αφορμές

***

Θα ’μαι πάντα εδώ
να φυλάω αυτά που πέταξες
δε σε συγχωρώ
για όλες τις φωτιές που ξέχασες
Θα ‘μαι πάντα εδώ
όσα χρόνια κι αν περάσανε
δε μας συγχωρώ
από φόβο χάσαμε

***

Στον υπόγειο σταθμό
μια οφθαλμαπάτη
μες στο πλήθος το βουβό
χάθηκε κι αυτή

Δεν το καταλάβαμε
πόσο αργεί η αγάπη
να δούμε δεν προλάβαμε
το τέλος μας αρχή

***

Θα ’μαι πάντα εδώ
να φυλάω αυτά που πέταξες
δε σε συγχωρώ
για όλες τις φωτιέςπου ξέχασες
Θα ‘μαι πάντα εδώ
όσα χρόνια κι αν περάσανε
δε μας συγχωρώ
από φόβο χάσαμε

NE OPRAŠTAM NAM

Ugledala sam u gužvi
svoju staru ljubav
toliko je oluja prošla
toliko požara

Kako da zaceli rana
kako trn da izađe
zašto smo našli, zašto
toliko izgovora

***

Uvek ću biti tu
da čuvam ono što si odbacio
ne opraštam ti
što si sav plamen zaboravio
Uvek ću biti tu
kol’ko god da je prošlo godina
ne opraštam nam
jer smo izgubili iz straha

***

Na podzemnoj stanici
optička varka
u masi bez glasa
i ona se izgubila

Nismo shvatili
koliko kasni ljubav
nismo uvideli
da je naš kraj početak

***

Uvek ću biti tu
da čuvam ono što si odbacio
ne opraštam ti
što si sav plamen zaboravio
Uvek ću biti tu
kol’ko god da je prošlo godina
ne opraštam nam
jer smo izgubili iz straha

________________________________

R E Č N I K
βουή, η – βουίζω = buka, graja
θύελλα, η = oluja
πυρκαγιά, η = požar
αγκάθι, το = trn
αφορμή, η = povod, razlog
φυλάω = φυλάσσω = φυλάγω = čuvam
φωτιά, η = vatra
υπόγειο, το – υπόγειος, -α = podrum, podzemlje – podzemni
οφθαλμαπάτη, η = optička varka
πλήθος, το = gomila, masa
βουβός, -ή = nem
προλαβαίνω = προλαμβάνω = stižem, uspevam da predupredim

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.