Γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια

„Pišem ga na moje stare cipele” – kada otpisujem nekoga, kada me briga/zabole za njega
Kaže se da ovaj izraz potiče iz običaja antičkih kraljeva koji su, kada su hteli da smene nekog iz svoje službe, slali toj osobi zajedno sa odlukom napisanom na papiru i jedan par cipela na čijem je đonu stajalo njihovo ime.
Prvi put je ovakav običaj zabeležen u Vavilonu, a zadržao se sve do perioda Vizantije.
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.